Tartışma Forumları
Konuya göre oluşturulabilen tartışma forumları, daha interaktif bir ders ortamı oluşmasında hedefler.

Okulunuzu İnteraktif Online bir Eğitim Platformuna Dönüştürürek Büyütün