Ödevler, Tezler ve Görevlendirmeler
Online bir şekilde ödev ve benzerlerinini oluşturulup cevaplanabildiği, ve değerlendirilebildiği bir ortam.

Okulunuzu İnteraktif Online bir Eğitim Platformuna Dönüştürürek Büyütün